Ledige stillinger


Dygtig pædagog eller pædagogmedhjælper søges til elever med særlige behov


Djurslands Folkehøjskole er en kostskole med en meget blandet målgruppe i alderen 18-70 år.


Vi søger en dygtig pædagog eller en pædagogmedhjælper, primært som støtte til elever med et betydeligt nedsat funktionsniveau. Enkelte af skolens elever er uden verbalt sprog, nogle elever har Downs Syndrom, mens andre har generelle indlæringsvanskeligheder. En del af skolens yngste elever har særlige støttebehov, og det er til denne gruppe, vi søger en pædagog/pædagogmedhjælper - primært til støtte udenfor undervisningstiden. En stor del af arbejdstiden ligger derfor aften og weekend.


Målet med det pædagogiske arbejde er at motivere og inddrage alle elever i de fælles aktiviteter og i højskolens fællesskab. Opgaverne består i at støtte og guide elever i at deltage i aktiviteter sammen med andre, at arrangere samværsaktiviteter, samt guide og hjælpe eleverne med praktiske opgaver. Der indgår også omsorgsopgaver i stillingen.


Omsorgsopgaver er fx at hjælpe en elev med bad og barbering. Vores nye medarbejder vil naturligvis blive oplært i opgaver, han el. hun ikke har rutine i.


Stillingen er fuldtids. Arbejdstiden er primært aften og i weekenderne, men støtte i undervisningstiden og i forbindelse med særlige arrangementer eller ture forekommer også.

Vores nye medarbejder vil indgå i det dedikerede medarbejderteam på Djurslands Folkehøjskole. Jobbet er meget afvekslende og kræver, at du har evnen og viljen til at omstille dig, til at ”være på” og til at være der for vores elever. Til gengæld kan vi love dig et job, hvor ikke to dage er ens.


Ansøgning sendes senest den 4. juli på mail, mærket ”Ansøgning pædagog/pædagogmedhjælper”, til skolens forstander Heidi Vølcker:  heidi@djfh.dk . Samtaler afholdes løbende, idet stillingen skal besættes hurtigst muligt.