Ledige stillinger


To højskolelærere – billedkunst og musik - søges


Vi søger en højskolelærer til billedkunstlinjen og en højskolelærer til musiklinjen fra den 12. august 2022. Vi søger lærere der, udover at undervise, kan varetage kostskolearbejdet på en skole med elever med særlige behov.


De ideelle kandidater til stillingerne er lærere med solide faglige kompetencer indenfor henholdsvis billedkunst og musik, kombineret med erfaring fra specialområdet.

Vores nye lærere skal kunne motivere og engagere eleverne, og de skal have et godt øje for mulighederne hos den enkelte, samt blik for at få fagene udover rampen. Udover linjefagene skal de to nye lærere kunne undervise i andre fag fra skolens fagrække.


Vores nye medarbejdere vil indgå i det dedikerede lærerteam på Djurslands Folkehøjskole. Jobbet er meget afvekslende og kræver evnen og viljen til at omstille sig, til at ”være på” og til at være der for vores elever. Til gengæld kan vi love et job, hvor ikke to dage er ens.


De fleste af skolens elever er mennesker med udviklingshæmning eller med særlige behov, så vores kommende kollega skal have lyst til at arbejde med en meget sammensat elevgruppe. Vedkommende skal have forståelse for mennesker med nedsat funktionsniveau. Skolens elever er i alderen fra 17½ til ca. 70. Det er vigtigt at være i stand til at få øje på potentialet hos den enkelte elev, og ikke at være bange for at udfordre, stille krav og have forventninger til eleverne.


Højskolearbejde udover undervisning:

Højskolelærerstillingen indebærer aften-, weekend- og enkelte nattevagter. Som lærer står man også for pædagogisk tilrettelagt samvær og arrangementer. Herudover er der kontaktlærerfunktioner, der indebærer kontakt, målsætning og opfølgning med elever, samt kontakt til pårørende/hjemmevejledere/pædagoger.

Vi tilbyder:

  • masser af positive kolleger og elever
  • et afvekslende job, hvor ”rutine” er en by i Rusland
  • en høj grad af selv- og medbestemmelse
  • rammer, hvor du kan bruge dit talent og hjerteblod til at være noget for andre
  • smukke omgivelser og gode fysiske rammer
  • et job hvor hver eneste dag byder på sjove oplevelser, som vi kan grine af sammen
  • muligheden for at blive en del af højskoleverdenen


Ansøgning senest torsdag den 16. juni, mærket ”Ansøgning højskolelærer”. Ansøgninger modtages kun på mail og sendes til skolens forstander Heidi Vølcker:  heidi@djfh.dk . Samtaler forventes afholdt onsdag den 22. juni.


Der er mulighed for en rundvisning på skolen onsdag den 8. juni kl. 17.00. Tilmelding til rundvisning sker ved at sende en mail til heidi@djfh.dk med emnet ”Tilmelding rundvisning”, dit navn, samt hvilken lærerstilling, du er interesseret i.