Den nye Dans og teateruddannelse

Målet i fagene Dans og Teater er at udvikle elevens fantasi, kreativitet og selvstændighed, og dermed udvikle evnen til at bruge og forstå kroppen som fortæller, samt gennem undervisningen at give eleven forståelse for og indlevelse i andre kulturer og miljøer.

Siden 2015 har vi udbudt fagene Dans & Teater med henblik på at inkludere skolens elever i større egnsspils- forestillinger, hvor eleverne skulle indgå i et ligeværdigt samarbejde med professionelle, amatørskuespillere, sangere
og dansere fra lokalområdet. ”Myten om stenene” i 2016, ”Tågen i bakkerne” i 2018 og ”Dragefuglens Slot” i 2021.


Baggrunden for at tilbyde et uddannelses-program for elever på Djurslands Folkehøjskole i Dans & Teater hviler på de erfaringer, vi har gjort os siden 2015, hvor vi har lavet inkluderende egnsteater i samarbejde med lokale aktører.

Her vi har erfaret, at eleverne rykker sig mærkbart personligt, kunstnerisk og socialt.
En del elever på Djurslands Folkehøjskole er elever med udviklingshæmning, og derfor arbejder vi med hensynstagende undervisning.

I arbejdet med de æstetiske udtryk og processer er det lidt en anden historie. At have udviklingshæmning betyder også at være uden filter. Stemninger, følelser, kunst opleves meget intenst.
Og det kunstneriske udtryk der skabes bliver meget autentisk.Semestre

Tragisk og Komisk

August - December 2022


Afklaring af de enkelte elevers forudsætninger for, og forventninger til, sceneoptræden.
Introduktion til genrer og teknikker i teater
og dans, heriblandt følelsesudtryk og ”stage- presence”, Studietur i nærområdet til danse-, og teaterforestillinger. En 30 minutters elevforestilling vil afslutte semestret.


Krop og Stemme

Januar - Juni 2023


Optræden på maltfabrikken

Studieture til London og Bradford.
Undervisning i retorik, sang og kropslig fortælling. Produktion af 30 minutters ordløs elevforestilling, som kan udføres under studieturen. På studieturen skal vi i London se Lion King + aktuel danseforestilling, samt i Bradford besøge Mind the Gap; The Company that raised the bar for theatre with learning-disabled artists.


Improvisation og Sceneteknik

August - December 2023


Vi arbejder med improvisation i både dans
og teater og brugen af rekvisitter, kostumer, scenografi og scenelys.
Opstart på stor egnsforestilling Ønskeøen, hvor
vi i første omgang vil tage fat på musikken og tekstuniverset. Derudover vil vi lave Dans og teater festival på Djurslands Folkehøjskolen, hvor vi inviterer teatergrupper fra hele landet.Inklusion og stor Teaterforestilling

August - December 2024


Samarbejde med professionelle teaterfolk, musikere, amatørskuespillere, sangere og dansere fra Djursland.
Vi vil foretage en del teater-, og danseprøver, som i nogen omfang vil foregå om aftenen samt i weekender.
Forestillingen Ønskeøen – En egnsteaterforestilling på Fregatten Jylland.
Tilmelding og kontakt 

OBS

Udsolgt for årgang 2023-2024. Der er pladser i næste omgang i skoleåret 2024-2025For at høre mere om uddannelsen i Dans og Teater, eller hvis du har andre spørgsmål om højskolen, bedes du henvende dig på telefon 8752 9120 eller email post@djfh.dk.