Corona

29. januar 2021:

ELEVMODTAGELSE ER RYKKET IGEN

På grund af regeringens beslutning om at forlænge de gældende corona-restriktioner kan vi først tage imod elever på skolen den 1. marts.

Desværre betyder det at der kun er 5 uger tilbage af forårets første 12 uger, og vi opfordrer derfor eleverne til at overveje at forlænge opholdet med de 12 uger frem til sommerferien. Der er endnu ledige pladser, men det er en god ide at reservere allerede nu.

Vi gør vores bedste for at vi kan få en sikker modtagelse, og opfordrer alle til at få taget en Corona-test kort inden ankomsten. Derudover vil vi sørge for at alle bliver quick-testet ved ankomsten til skolen.

Vi udsender information til de tilmeldte elever ugentligt, eller hvis der er vigtige nyheder.


CORONA-VIRUS politik


For at komme på højskolen er det vigtigt, at elever og pårørende kender og accepterer nedenstående vilkår. 

Det handler om at begrænse smitterisikoen og samtidig have et godt højskoleophold.

Skolen skal før kursusstart have kontaktoplysninger på pårørende/bosted, der skal kunne afhente eleven i tilfælde af symptomer eller sygdom. Oplysningerne skrives på skemaet ”Elevstamdata”.


Vær opmærksom på at der kan komme yderligere ændringer hvis der sker forandringer i retningslinjer, smittespredning mm.


VILKÅR:


 1. Elever skal ved ankomst fremvise en Corona-test, der er højst 72 timer gammel. Alle bliver testet på skolen 2 gange om ugen.
 2. Eleverne vil under opholdet være inddelt i primærgrupper på op til 30 personer.
  I primærgruppen gælder afstandsreglerne ikke, men de gælder mellem personale og elever, og i forhold til elever i andre primærgrupper.

 3. For at minimere smitterisikoen er det ikke tilladt for eleverne at tage ud at handle eller deltage i andre aktiviteter ude af huset.
  Besøg er kun tilladt efter aftale, og besøg foregår udendørs.

 4. Vi anbefaler kraftigt, at eleven afleveres og afhentes af pårørende/bostedsmedarbejder, så brug af offentlig transport undgås.

 5. Det er en forudsætning for at komme på skolen, at man har en aftale om afhentning ved symptomer/sygdom.

 6. Er du i øget risiko for alvorlig sygdom ved smitte med Coved19, anbefaler vi at du konsulterer din læge inden du beslutter om du vil på højskole.

 7. Vi modtager ikke elever med symptomer på Covid19 eller andre infektionssygdomme.

 8. Hvis pårørende og/eller bosted får viden om at eleven har været i kontakt med Covid19 smittede personer har de pligt til at orientere skolen.

 9. Hvis skolens personale konstaterer symptomer, der kan tyde på Covid19, isoleres eleven på eget værelse og skal afhentes af pårørende/bosted snares muligt, og senest efter 10 timer.

 10. En elev, der er under mistanke for Covid19, bør testes hurtigst muligt efter hjemkomsten, og skolen skal informeres om resultatet.

 11. Hvis en elev konstateres smittet med Covid19 skal hele primærgruppen afhentes snarest muligt, og senest 10 timer efter skolen har givet besked.

 12. Overtrædelse af reglerne medfører isolation og bortvisning fra skolen uden tilbagebetaling af kursusgebyr.