Telefon: 87 52 91 20
E-Mail: post@djfh.dk
Nyhedsbrev

ingen nyheder i denne liste

Vejledning

Alle elever på Djurslands Folkehøjskole får ved højskoleopholdets start tildelt en personlig vejleder/kontaktlærer. Eleven vil i tæt samarbejde med vejlederen og skolens faglærere, opstille et eller flere personlige og faglige mål for højskoleopholdet. Som eksempler på mål kan nævnes:

  • Jeg vil blive bedre til at skrive og læse.
  • Jeg vil tabe mig 15 kilo
  • Jeg vil lære at spille guitar
  • Jeg vil forbedre min dramatiske sans.
  • Jeg vil finde en kæreste
  • Jeg vil finde en eller flere gode venner mens jeg er på højskole
  • Jeg vil afklare mine ønsker for en kommende uddannelse

Under højskoleopholdet vil vejleder hjælpe eleven med at justere og nå de definerede personlige mål, ligesom vejlederen vil vejlede eleven i forhold til afklaring af personlige, uddannelsesmæssige og faglige spørgsmål. Vejledningen, varetages dels ved personlige møder mellem eleven og vejlederen, dels i gruppeform i forbindelse med undervisningen i faget ”Højskoleliv”.

For elever der er optaget på skolen som led i uddannelsen for unge med særlige behov, gælder der det forhold, at vejledningen finder sted i et samarbejde med ungdommens Uddannelsesvejledning. Djurslands Folkehøjskole kan, hvis det skønnes nødvendigt, indbyde repræsentanter fra relevante uddannelsescentre, uddannelsesinstitutioner mv., til at fortælle om deres tilbud

Mentorindsats

Skolen bruger pt. ikke mentorordningen