Telefon: 87 52 91 20
E-Mail: post@djfh.dk
Nyhedsbrev

Nyheder

21.01.2019
Sommerkurser: Enkeltværelser snart udsolgt!

Skal du på et af vores fire sommerkurser er det nu du skal tilmelde dig.

læs mere

Vejledning

Alle elever på Djurslands Folkehøjskole får ved højskoleopholdets start tildelt en personlig vejleder/kontaktlærer. Eleven vil i tæt samarbejde med vejlederen og skolens faglærere, opstille et eller flere personlige og faglige mål for højskoleopholdet. Som eksempler på mål kan nævnes:

  • Jeg vil blive bedre til at skrive og læse.
  • Jeg vil tabe mig 15 kilo
  • Jeg vil lære at spille guitar
  • Jeg vil forbedre min dramatiske sans.
  • Jeg vil finde en kæreste
  • Jeg vil finde en eller flere gode venner mens jeg er på højskole
  • Jeg vil afklare mine ønsker for en kommende uddannelse

Under højskoleopholdet vil vejleder hjælpe eleven med at justere og nå de definerede personlige mål, ligesom vejlederen vil vejlede eleven i forhold til afklaring af personlige, uddannelsesmæssige og faglige spørgsmål. Vejledningen, varetages dels ved personlige møder mellem eleven og vejlederen, dels i gruppeform i forbindelse med undervisningen i faget ”Højskoleliv”.

For elever der er optaget på skolen som led i uddannelsen for unge med særlige behov, gælder der det forhold, at vejledningen finder sted i et samarbejde med ungdommens Uddannelsesvejledning. Djurslands Folkehøjskole kan, hvis det skønnes nødvendigt, indbyde repræsentanter fra relevante uddannelsescentre, uddannelsesinstitutioner mv., til at fortælle om deres tilbud

Mentorindsats

Skolen bruger pt. ikke mentorordningen