Telefon: 87 52 91 20
E-Mail: post@djfh.dk
Nyhedsbrev

ingen nyheder i denne liste

Skolens værdigrundlag

Højskolens værdigrundlag er den klassiske Grundtvigianske Folkehøjskole der kan uddybes således:

Undervisningen tilrettelægges, så de fleste facetter af livet belyses og bliver derved af bred almen karakter. Livsoplysning bliver ét nøgleord

”Det levende ord” udtrykkes gennem alle de udtryksformer, nutiden byder på – og fremtiden giver mulighed for.

Dialogen føres mellem ligeværdige parter.

Historien er vores ballast. Nutiden er vores virkelighed. Fremtiden er vores mulighed for udvikling.

Folkelighed er udtryk for et folks måde at indrette sit liv med alle dets muligheder Demokrati er en nødvendig livsform, der bygger på forståelse, accept og tolerance

 

 

Værdigrundlaget er en del af skolens vedtægter, som du her kan læse i sin helhed: Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole