Telefon: 87 52 91 20
E-Mail: post@djfh.dk
Nyhedsbrev

ingen nyheder i denne liste

Skolens værdigrundlag

Djurslands Folkehøjskoles værdigrundlag hviler på fire søjler, som højskolens ledelse og medarbejdere har udarbejdet i fællesskab

 

Respekt

Vi har respekt for hinanden, for forskellighed og forskellige forudsætninger.

Omsorg, tryghed og anerkendelse er kerneværdier for samtlige ansatte. Ligeværd og dialog er i højsædet.

 

Engagement:

Arbejdsglæden og den faglige stolthed gennemsyrer den daglige tilgang og vi viser gerne vejen. Vi har skabt en højskole bygget på nærvær, livsglæde, samarbejde og fælles oplevelser.

 

Dynamik

Vi er ambitiøse på elevernes vegne og har høje forventninger til os selv og hinanden

Vi udvikler os gennem fællesskabet og vi hjælper eleverne til at realisere deres potentialer.

Gennem fokuseret undervisning og kvalitet i samværet støtter vi op om elevernes udvikling, udfordrer dem og åbner deres øjne for, at fællesskabet gør os stærkere.

 

Bæredygtighed

Vi tager vare på omgivelserne og husker på, at valg har konsekvenser. Vi udnytter ressourcerne, tænker økologisk og er bevidste om, at vi er små brikker i det store spil.

 

 

Værdigrundlaget er en del af skolens vedtægter, som du her kan læse i sin helhed: Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole