Telefon: 87 52 91 20
E-Mail: post@djfh.dk
Nyhedsbrev

ingen nyheder i denne liste

Støt skolen

Nedskæringer i støtten til højskoler har store konsekvenser for os. Vi ser det som en særlig opgave at lave højskoleophold for alle – også udviklingshæmmede. Det giver dog nogle særlige udfordringer og ekstra udgifter, når vi vil anskaffe handicapegnede faciliteter på højskolen.

Nyt cykelskur

I vinteren 2015 blæste vores cykelskur omkuld under stormen. Det var gammelt og for småt, så med pengene fra forsikringen og indsamlede midler har vi kunnet bygge et nyt stort cykelskur i efteråret 2016.

Sådan gør du

Hvis du vil støtte os, kan du indbetale et beløb – alle beløb er velkomne – på kontonummer 9004 4582466845. Husk at opgive navn og adresse.

Fradrag

Får vi mindst 100 bidrag à minimum kr. 200 fra navngivne personer, betyder det ekstra meget for os.

Det betyder at vi kan beholde den såkaldte §8a-godkendelse, der gør, vi fortsat ses som en velgørende organisation. Bevarer vi godkendelsen kan du som bidragsyder få skattefradrag for dit bidrag.

Hvis du ved afgivelsen af bidraget oplyser dit CPR-nr. – eller, for virksomheder CVR-nr. – så sørger højskolen for, at SKAT får besked, og bidraget kommer således reelt kun til at koste omkring det halve.

Har du lyst til at gå mere aktivt ind i arbejdet for skolen kan du også melde dig ind i skolekredsen.