Telefon: 87 52 91 20
E-Mail: post@djfh.dk
Nyhedsbrev

ingen nyheder i denne liste

Generalforsamling i skolekredsen

Fredag den 12. april 2019 afholdes generalforsamling for skolekredsen . Det sker på højskolen. Alle er velkomne. Du skal være meldt ind i skolekredsen før generalforsamlingen for at have stemmeret.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

 


Skolekredsen

Bag Djurslands Folkehøjskole står en skolekreds, der fungerer som skolens repræsentantskab. Skolekredsen tegner overordnet skolens profil og vælger dens bestyrelse.

Det er vigtigt for Djurslands Folkehøjskoles eksistens, at det er en stor og bredt repræsenteret skolekreds der med gejst støtter op om skolen og dens formål. Til gengæld får medlemmerne også mulighed for at yde indflydelse på skolen, dens form og indhold.

Interesserede kan henvende sig til skolen på telefon: 87529120 eller ved at skrive en mail gerne vedhæftet tilmeldingsblanket til skolekredsen. Et medlemskab koster 100 kr. om året.