Telefon: 87 52 91 20
E-Mail: post@djfh.dk
Nyhedsbrev

ingen nyheder i denne liste

STU

Du kan tage dele af din STU-uddannelse på Djurslands Folkehøjskole. Vi udbyder STU-moduler som forløb på et halvt eller et helt års varighed. Forløbet vil bidrage til din almene dannelse, faglige indlæring og personlige udvikling.

Afklaring og vejledning:
Du begynder altid med en introduktionsuge, som skal afklare dine behov og ønsker. Ugen afsluttes med et afklaringsmøde på højskolen, hvor du og dine forældre/din værge og din UU-vejleder deltager. Her finder vi ud af, om et højskoleophold er det rigtige for dig, og hvis det er, hvordan højskoleforløbet skal foregå.

Du vil under hele forløbet være tilknyttet en vejleder, som løbende følger op.

Undervisning:
Du følger undervisningen sammen med eleverne, der er tilmeldt højskolens lange kurser.

Fagene, du undervises i, er i disse fagområder:

* Sundhed og livsstil
* Friluftsliv og idræt
* Drama, billedkunst og musik
* Medier og samfund

Læs mere om undervisningen og fagene under Lange kurser.

Det sociale liv
En væsentlig del af højskoleopholdet er samværet med andre. Du arbejder sammen med dine holdkammerater i og udenfor undervisningen. Her lærer du at omgås andre og at takle konflikter. Det er kompetencer, du får glæde af resten af livet i dit privatliv, under uddannelse og i arbejde.

Modningsproces
Som elev hos os får du den nødvendige pædagogiske støtte, men ikke mere end nødvendigt. På højskolen arbejder du med mange ting, du har bru for at lære eller øve dig i, når du flytter hjemmefra. Mange får større selvsikkerhed og selvstændighed. Målet er, at du lærer at tage det ansvar, du kan, at du får større selvtillid, og at du fremover kan klare dig med mindst mulig støtte.

Færdig med STU - kom videre på højskole

Skal du snart flytte hjemmefra? Vil du lære at klare flere praktiske ting selv og blive mere selvstændig? Så er et højskoleophold nok noget for dig.

På højskole får du en masse spændende oplevelser og nye udfordringer i trygge rammer. Du kan her udvikle dig endnu mere og finde ud af, hvad du er rigtig god til. Du får prøvet dig selv af, uden at være overladt til dig selv.

Det er vigtigt for os, at du hurtigt kommer til at lære personalet at kende, ligesom vi kommer til at kende dig. Vi støtter dig i at arbejde med præcis de ting, som er vigtige for, at du kan blive helt klar til at komme videre og stå på egne ben.

På Djurslands Folkehøjskole hjælper vi dig med at finde dig selv.

Forløb:
Der er et forårsforløb af 23 ugers varighed og et efterårsforløb af 18 ugers varighed. Du følger undervisningen sammen med højskolens andre elever.

 

 

Priser

Stu elever skal betale et ugentligt tillæg oven i den almindelige kursuspris.

Se de aktuelle priser

 

 

Tilmeld dig nu!